NOTES SOBRE «ELS GOIGS D'OBAGA»

30 de jul. 2010
Sobre aquestes músiques
Aquesta secció només pretén acostar aquestes melodies a l'internauta i proporcionar un material musical com a punt de partida a qui li pugui interessar; sense cap altra pretensió conscients que un arxiu midi esdevé només un facsímil auditiu que mai substituirà l’acústica dels instruments i, menys encara, els matisos innats del cor de veus populars que els canten.

Sol·licitar una edició musical determinada
Atesa la important quantitat de goigs que esperen per editar el seu midi, la publicació és aleatòria. Si alguna parròquia, col·lectiu o persona privada desitja el MIDI d'un goigs concret ho pot sol·licitar a l'adreça-e del final d'aquestes notes i, si és possible, amb molt de gust serà atesa.

Edicions sense partitura
Faristol d'Obaga s'ofereix a qualsevol persona o entitat que no disposi de la tonada escrita en solfa dels seus Goigs per fer-ho desinteressadament, només cal que ens feu arribar un arxiu sonor enregistrat (p.e., amb el mateix mòbil) d'alguna cantada.

Composició de melodies
Per a l'edició de goigs nous es posa a disposició de l'interessat un servei de composició de melodies.

Rectificacions i suggeriments.
Faristol d'Obaga us agrairà que li comuniqueu les incorreccions que pugueu observar en qualsevol aspecte del material publicat. Els matisos i suggeriments per millorar-ne el rigor us seran igualment agraïts.

Donacions de Goigs
S’accepten donacions de col·leccions de goigs i també exemplars solts. El Col·lectiu Obaga emetrà en cada cas un document justificant de la recepció a favor del donant.

Enllaç a "Els Goigs d'Obaga"

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada